MÂN ĐÔNG: LINH MỤC ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHONG CHỨC SAU THỎA THUẬN TRUNG-VATICAN.

Tin Roma (Asia News): Đức Giám mục Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu) đã phong chức Linh mục cho Cha Joseph Chen Ming Địa phận Mân Đông và Cha John Zhang Qingsheng Địa phận Minbei. Đây chính là Thánh lễ truyền chức Linh mục công khai đầu tiên sau 70 năm. Đức Giám mục Vinh Sơn Quách Tích Kim (Guo Xijin), Giám mục phụ tá Địa phận Mân Đông, không muốn tham dự Thánh lễ truyền chức do sự áp lực và tình trạng bạo lực mà các Linh mục không chính thức đang phải chịu đựng. Các mối đe dọa, tống tiền và bạo lực được sử dụng đối với các Linh mục từ chối ký vào văn kiện về sự độc lập của Giáo hội Trung Quốc. Thánh lễ truyền chức Linh mục diễn ra hôm 28 tháng 10, Lễ hai Thánh Simon và Giuđa Tông đồ, trong ngôi Vương Cung Thánh Đường mới của Giáo phận, được dâng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Cha Joseph Chen thuộc hàng giáo sĩ của Địa phận Mân Đông (Ninh Đức); Cha John Zhang thuộc Địa phận Minbei. Thánh lễ truyền chức Linh mục, bắt đầu lúc 9 giờ sáng, có sự tham dự của các linh mục đến từ Minbei, Phúc Châu, Giang Tây, 40 nữ tu và ít nhất 1000 tín hữu. Một Linh mục chỉ ra rằng buổi lễ công khai hôm 28/10 quả thực là một dấu hiệu tích cực bởi vì “nó nhấn mạnh ơn gọi linh mục và trở thành một gợi ý cho những người trẻ trong Giáo phận”, mà trong đó việc thiếu ơn gọi đang bắt đầu được cảm nhận.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com