CẦN CẢNH GIÁC VỚI PHONG TRÀO LÀM YOUTUBE VỀ ẨM THỰC.

Tin Vatican: Vài năm gần đây, ở Việt Nam rộ lên phong trào ‘youtube ẩm thực’, tức phong trào của những người quay các video clip về nấu ăn, rồi đưa lên youtube để kiếm tiền. Dĩ nhiên, có những kênh trong số này mang lại các giá trị giải trí lành mạnh, thậm chí cho thấy những mức độ sáng tạo đáng ghi nhận. Hơn nữa, đây cũng là một hình thức kiếm tiền chính đáng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, rất nhiều các kênh video loại này có vấn đề lệch chuẩn và phản giáo dục, nhưng lại thu hút được số lượng người đăng ký theo dõi rất lớn, trong đó có cả trẻ em. Vì thế, thiết tưởng cần phải có một phân tích và cảnh báo về hiện tượng này, để chúng ta có thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực của chúng, nhất là để các phụ huynh hướng dẫn nhân bản cho con cái; và hy vọng các youtuber biết điều chỉnh cách tiếp cận của họ. Trong số những khía cạnh phản giáo dục từ các video đó, hai vấn đề nổi lên một cách phổ biến là: thứ nhất khía cạnh phản văn hoá trong cách thức ăn uống, và thứ hai sự phí phạm và thiếu tôn trọng đồ ăn thức uống. Vì thế, việc ý thức lại giá trị của hành vi làm dấu tạ ơn trước và sau bữa ăn giúp chúng ta ý thức và trân trọng đồ ăn thức uống cách đúng mực, từ đó có thể làm chứng và nêu gương sáng cho nhiều người khác trong thời đại này. Cách đặc biệt, đó cũng là một trong những cách thức hướng đến sự ‘hoán cải sinh thái’, như tinh thần mời gọi của Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Amazon.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com