THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN CÁC GIÁO PHẨM ĐÃ QUA ĐỜI TRONG NĂM QUA.

Tin Vatican: Vào thứ Hai, mồng 4 tháng 11 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã chủ tọa dâng Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 13 linh hồn các Đức Hồng Y và 147 Đức Giám Mục đã được Chúa gọi về trong vòng một năm qua, được tính từ giữa tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019. Trong Thánh Lễ, Đ.T.C. Phanxicô khuyến khích và mời gọi người Công Giáo hãy suy ngẫm về cuộc phán xét cuối cùng. Trong bài giảng, ngài nói: “Thánh Inhaxiô đã đề nghị trước khi làm một quyết định quan trọng, chúng ta hãy tưởng tượng mình đang đứng trước Tôn Nhan Thiên Chúa trong ngày phán xét cuối cùng. Tất cả những quyết định trong đời sống được chọn trong tình huống đó, sẽ đi đúng đường hướng, vì chúng ta gần kề với sự sống lại, là ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời”. Sau đó, Đ.T.C. trích dẫn lời của Thánh Inhaxiô trong việc thao luyện tâm linh rằng: “hãy tưởng tượng mình sẽ phải ứng thế như thế nào trong ngày phán xét, và nghĩ mình sẽ phải chọn quyết định nào trong giây phút hiện tại này. Mặt khác, tất cả những gì chúng ta quyết định trong cuộc sống hiện tại của mình sẽ được phơi bày khi mỗi người đứng trước Tôn Nhan Thánh Chúa. Do đó, hãy chọn lựa làm những gì chúng ta không thể làm được khi đối diện mặt đối mặt với Ngài.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com