“NƠI TIÊM THUỐC AN TOÀN” LÀ MỘT GIẢI PHÁP SAI LẦM CHO TỆ NẠN NGHIỆN NGẬP.

Tin Philadelphia, Hoa Kỳ: Việc đề nghị thiết lập một địa điểm dưới sự kiểm soát của chính quyền để tiêm ma túy một cách an toàn cho những người nghiện ngập ở địa phương đã bị công kích và lên án bởi Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput thuộc TGP Philadelphia, cũng như nhiều đoàn thể và các cá nhân khác, bởi vì các chi phí dùng vào việc đó cần phải nhắm vào mục đích bài trừ tệ nạn nghiện ngập một cách trực tiếp và thực tiễn, chứ không phải tiếp tay cho người bị nghiện. Đức TGM Charles Chaput cho rằng việc tiêm thuốc cho người nghiện một cách an toàn là một điều “đáng buồn, nhưng không làm người ta ngạc nhiên. Việc đề nghị thành lập một cơ sở như vậy cho thấy đó là một hành động tuyệt vọng của một nền văn hóa hoảng loạn và bị thương tổn; một nền văn hóa từ chối tìm hiểu bản chất đích thực của sự nghiện ngập và của các nạn nhân của tệ nạn này. Việc thiết lập địa điểm chích thuốc được kiểm soát như vậy chỉ là một sự ‘cảm thông sai lầm, và một ý tưởng sai lạc về bản chất con người’”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com