ĐỨC THÁNH CHA TIẾP LIÊN HIỆP QUỐC TẾ CÁC ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO.

Tin Vatican: Trong buổi nói chuyện tiếp kiến Liên Hiệp Quốc Tế các Đại Học Công Giáo, Đức Thánh Cha nói rằng giáo dục không chỉ nhét vào đầu các ý niệm nhưng cần suy nghĩ, cảm nghĩ và hành động hài hòa với nhau. Trong diễn đàn năm nay, liên hiệp đã chọn chủ đề: “Những biên giới mới đối với các nhà lãnh đạo đại học. Tương lai của sức khỏe và hệ sinh thái của đại học”. Trong số các đề tài được thảo luận, có các chủ đề như những thách thức mới nhất của khoa học về chăm sóc sức khỏe, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Diễn đàn cũng suy tư về tác động của biến đổi xã hội và biến đổi khí hậu đối với các trường đại học - các trung tâm tri thức. Cũng trong buổi tiếp kiến, trước hết Đức Thánh Cha nhắc đến các thách thức chưa từng có đến từ sự phát triển khoa học, từ sự phát triển của các công nghệ mới và từ nhu cầu của xã hội thúc giục các tổ chức học thuật đưa ra những câu trả lời đầy đủ và cập nhật. Vì sự phát triển của khoa học công nghệ có ảnh hưởng đến các phương pháp và quy trình của nghiên cứu học thuật, do đó cần nhớ rằng mọi việc giảng dạy bao hàm câu hỏi “tại sao”, nghĩa là cần suy tư về nền tảng và mục đích của từng ngành. Ngoài ra, trách nhiệm của đại học không giới hạn ở các sinh viên nhưng mở rộng đến nhu cầu của toàn nhân loại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các lãnh đạo đạt được mục đích khi các năm học nhắm đến không chỉ phát triển trí tuệ mà còn trái tim, lương tâm, cùng với các khả năng thực hành của sinh viên.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com