HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA Đ.T.C. PHANXICO: “LẮNG NGHE VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI GIỚI TRẺ”

Tin Baltimore, Hoa Kỳ: Sau khi các ĐGM Hoa Kỳ đã đồng ý trong phiên họp khoáng đại tại Baltimore về nổ lực giúp giới trẻ trở lại với Giáo Hội, Tòa Thánh đã khuyến khích các ngài cần phải lưu ý đến giới trẻ nhiều hơn nữa, và ủng hộ các thiếu niên và thanh niên trong các chương trình và kế hoạch của Giáo xứ và Giáo Hội. Để thực hiện được điều này, cần phải khuyến khích giới trẻ tham khảo văn kiện “Christus vivit” (Chúa Kitô Sống) mà Đ.T.C. đã phổ biến sau Thượng Hội Nghị các Giám mục về Giới Trẻ vào năm 2018, như một văn kiện hướng dẫn và kim chỉ nam cho giới trẻ Công giáo. ĐGM Frank Caggiano của Địa phận Bridgeport, tiểu bang Connecticut, và là một đại biểu của Thượng Hội Nghị năm 2018, chia sẻ rằng: “Christus vivit là một tiếng gọi hành động cho tất cả mọi người trong Giáo Hội, bất kể tuổi tác. Trong thông điệp của Đ.T.C. Phanxicô khuyến khích tinh thần của mỗi người chúng ta, và đặc biệt Đ.T.C. đã đặt niềm tin tưởng của ngài cho rằng giới trẻ là niềm hy vọng lớn lao của Giáo Hội”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com