THẾ GIỚI ĐANG CHỨNG KIẾN NẠN DIỆT CHỦNG BẰNG CÁCH BẮT GIAM CÁC NẠN NHÂN.

Tin Xinjiang,Trung Quốc: Theo tin tức của những người tranh đấu nhân quyền, hiện nay, Bắc Kinh đang bắt giam những người thuộc bộ tộc Uyghur, Myanmar trong gần 500 “trại tập trung”. Nhiều nguồn tin dự đoán rằng con số người Hồi Giáo hiện nay đang bị Trung quốc giam giữ trong vùng Tân Cương đã lên đến số hơn một triệu người. Một phong trào có tên gọi là “Thức Tỉnh Quốc Gia Đông Turkistan,” có trụ sở tại Washington D.C., Hoa Kỳ, nhằm tranh đấu độc lập trong vùng, đã báo cáo những dữ kiện như hiện đang có 182 trại tập trung nơi các tù nhân người Uyghur được khuyến khích bỏ tôn giáo, tập tục và văn hóa của mình. Ngoài ra, trong khi nghiên cứu các dữ kiện của Google Earth, họ cũng đã khám phá thêm 209 trại giam và 74 “trại cải tạo lao động” mà trước nay chưa từng ai biết đến, vì vậy nhiều nguồn tin cho rằng số người Uyghur bị Bắc Kinh giam giữ trên thực tế có thể sẽ nhiều hơn số lượng ước định rất nhiều.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com