Đ.T.C. PHANXICÔ VỚI CÁC SINH VIÊN: “ĐỪNG SỢ CHÂN LÝ, ĐỪNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN NHỮNG THỨ TẦM THƯỜNG”

Tin Roma: Hôm 14 tháng 11 vừa qua, chia sẻ với các sinh viên và giảng viên của Đại học LUMSA của Rome, Đ.T.C. Phanxicô đã nhắn nhủ với các sinh viên đừng bao giờ sợ hãi về mong muốn của họ đối với sự thật và đừng bao giờ chấp nhận những thứ tầm thường. Đ.T.C. Phanxicô khuyến khích các sinh viên sống với quả tim và tâm hồn luôn luôn rộng mở, chứ không chỉ gắn bó với lối tư duy chiếm ưu thế trong một thế giới tin rằng sự đa dạng đồng nghĩa với sự xung khắc. Ngài nói: “Chớ gì các con cảm thấy một tham vọng lành mạnh để thêm vào một điều gì đó nguyên sơ vốn cũng có thể cụ thể và hữu ích.” Phản ánh về vai trò của một trường đại học, Đ.T.C. Phanxicô đã đề cập đến cuộc trò chuyện của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, mà theo kế hoạch và chương trình đã tính, Ngài sẽ phát biểu trực tiếp tại Đại học La Sapienza của Rome vào năm 2008, nhưng trước các cuộc biểu tình của sinh viên nên buộc phải hủy bỏ: “Nguồn gốc thực sự của trường đại học nằm ở sự khao khát đối với sự hiểu biết, vốn phù hợp với con người. Con người muốn hiểu biết tất cả mọi thứ xung quanh mình. Họ khao khát chân lý”. Đ.T.C. Phanxicô nhấn mạnh rằng, “Chúng ta đừng ngần ngại sử dụng từ này, với tinh thần đối thoại chân thành: Chân lý, Tự do, Công ích” vốn được theo đuổi “thông qua lĩnh vực đào tạo toàn diện của con người”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com