THỦ ĐÔ NƯỚC CUBA ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN ĐỨC TIN, NIỀM HY VỌNG, VÀ LÒNG BÁC ÁI.

Tin Vatican: Nhân kỷ niệm 500 năm ngày thành lập thủ đô La Havana của đảo quốc Cuba, Đ.T.C. đã gửi một thông điệp bằng video để chúc mừng đến các giới chức dân sự và các chức sắc của Giáo Hội trong nước. Trong thông điệp, Đ.T.C. nhắc lại biến cố thủ đô La Havana của nước Cuba mừng kỷ niệm 500 năm, và suốt trong chiều dài lịch sử vừa qua, đã có không biết bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất này, biết bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu hy sinh đã được quyện vào nhau để có được La Havana ngày hôm nay cũng như hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho giới trẻ Cuba. Trong dịp mừng vui này, Đ.T.C. cũng nhấn mạnh đến “Đức tin, niềm Hy họng và lòng Bác ái” là ba yếu tố chính yếu làm nền tảng của La Havana ngày hôm nay.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com