ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ CHO CÁC TÙ NHÂN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI NHIỆT LIỆT ỦNG HỘ.

Tin Houston, Hoa Kỳ: Ông Michael Gormley, giám đốc của một chương trình đào tạo đức tin của Nhà thờ Công Giáo Thánh Antôn thành Padua ở thành phố Houston của Texas, cho biết mục tiêu của việc đào tạo đức tin dành cho những tù nhân rất quan trọng. Chúng ta hãy “lồng” các thông điệp của Phúc Âm cùng với việc dạy dỗ cho tù nhân, đặc biệt là việc giảng dạy Giáo Lý Công Giáo cho các tù nhân. Ông Michael Gormley chia sẻ: “Hiện nay, nhu cầu giảng dạy Thánh Kinh và Giáo lý trong các nhà tù đang ngày càng trở nên hết sức cấp bách. Trong thời gian qua, chúng ta đã thiếu sót và không chăm lo một cách chu đáo các mục vụ cũng như việc truyền giáo cho các tù nhân. Vì thế, chúng ta đã vô tình để cho các giáo phái Tin Lành hoặc Hồi Giáo loan truyền niềm tin của họ trong các nhà tù. Hiện nay, Hồi Giáo đã rất thành công trong việc thuyết phục các tù nhân đi theo họ”. Nhằm đẩy mạnh hoạt động mục vụ dạy Giáo Lý và Thánh Kinh cho các tù nhân, ông Michael Gormley đã dành 3 ngày liền để gây quỹ trên mạng lưới online cho sứ mạng truyền giáo này và được mọi người tích cực hưởng ứng, ủng hộ rất nhiệt tình.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com