Đ.T.C. PHANXICÔ VÀ THÁI TỬ ABU DHABI ĐƯA RA CAM KẾT CHUNG NHẰM CẢI THIỆN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI NGHÈO.

Tin Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Trong một tuyên bố chung được ký hôm thứ Hai, hôm 18 tháng 11, Đ.T.C. Phanxicô và Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi, cam kết giúp cải thiện sức khỏe của những người sống trong các cộng đồng nghèo nàn. Tuyên bố đã được ký tại Abu Dhabi thay mặt cho hai nhà lãnh đạo bởi Đức Tổng Giám mục Francisco Padilla, Sứ Thần Tòa Thánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và Mohamed Mubarak Al Mazrouei, Thứ trưởng của Thái tử. Các nhà lãnh đạo nói: “Chúng tôi tái khẳng định sự hợp tác lẫn nhau của chúng tôi đối với việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của các cộng đồng đang cần được giúp đỡ. Sự hợp tác này bắt nguồn từ sự xác quyết rằng mỗi người, bất kể nền tảng của họ, đều có quyền sống một cuộc sống phù hợp với phẩm giá và lành mạnh”. Tuyên bố được đưa ra nhân dịp diễn đàn “Reaching the Last Mile” được tổ chức tại Abu Dhabi, một sáng kiến của Al Nahyan, có tác dụng diệt trừ các bệnh có thể phòng ngừa được chẳng hạn như bệnh bại liệt, sốt rét và bệnh giun Guinea từ các cộng đồng nghèo. Đ.T.C. Phanxicô và Thái tử Abu Dhabi kêu gọi nỗ lực đổi mới về phía các quốc gia để cải thiện sức khỏe và các nguồn lực y tế có sẵn cho tất cả mọi công dân của họ, kể cả những người bị gạt ra bên lề xã hội nhất. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết cải thiện sức khỏe và phúc lợi của những người dân dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com