ĐỨC MẸ HIỆP NHẤT NHỮNG NGƯỜI BỊ CHIA RẼ THÀNH CÁC TÍN HỮU.

Tin Washington D.C, Hoa Kỳ: Trong Thánh Lễ dành cho các quốc gia Châu Mỹ được dâng tại Vương Cung Thánh Đường Đền Thờ Quốc Gia Vô Nhiễm Nguyên Tội tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, Đức TGM Salvatore Cordileone của San Francisco đã nói rằng Đức Mẹ đã đóng vai trò hiệp nhất các con cái của Thiên Chúa. Mẹ đã giúp những người ngoại giáo được cải giáo và trở thành giáo dân với nhiều đức tin khác nhau. Trong bài giảng, Đức TGM Cordileone đã nhấn mạnh vai trò của Đức Mẹ hiệp nhất những người thuộc các tôn giáo khác nhau trở thành những Kitô hữu trong cùng một Giáo Hội. Ngài chia sẻ: “Thánh Lễ chúng ta dâng hôm nay đã khẳng định quyền năng và uy thế của Đức Mẹ, là Mẹ của chúng ta, trong việc nối kết những con cái của Mẹ quy tụ lại với nhau. Mẹ Maria luôn luôn hiện diện qua mọi thế hệ của Giáo Hội để cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho đoàn con của Mẹ nơi dương thế. Mẹ đã dẫn đưa chúng ta đến với Chúa một cách đắc lực và hữu hiệu, và hiệp nhất chúng ta lại với nhau nên một trong Thiên Chúa. Ngoài ra, Thánh Lễ dành các quốc gia Châu Mỹ đã toát lên vai trò của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Guadalupe.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com