ĐẤNG ĐÁNG KÍNH FULTON SHEEN SẼ ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC VÀO THÁNG 12 SẮP TỚI.

Tin Peoria, Hoa Kỳ: Hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 11 vừa qua, Giáo Phận Peoria đã công bố Đức Đáng Kính Fulton Sheen sẽ được phong Chân Phước vào ngày 21 tháng 12 sắp tới đây tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội của Giáo Phận. Một trăm năm trước đây, ngày 20 tháng 9 năm 1919, Thầy Fulton Sheen đã lãnh nhận Thiên chức Linh mục cũng chính tại Nhà thờ Chính Tòa này. Vì vậy việc phong Chân Phước cho ngài năm nay và tại ngôi Thánh đường này quả thật là một biến cố mang rất nhiều ý nghĩa. Được biết, Đấng Đáng Kính Fulton Sheen sinh năm 1895, tại Illinois, và được nhận chức Linh Mục lúc 24 tuổi. Ngài được tấn phong Giám Mục Phụ Tá của New York năm 1951, sau đó phục vụ tại New York cho đến khi ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục của Địa phận Rochester vào năm 1966. Ngài về hưu năm 1969 và trở về sống tại thành phố New York cho đến khi ngài mất năm 1979. Ngài là một nhà truyền giáo rất được ái mộ trên truyền hình trong những năm 1950.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com