HỘI NGHỊ TẠI ĐẠI HỌC NOTRE DAME CHÚ TRỌNG VÀO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CHO ƠN GỌI GIÁO DÂN.

Tin South Bend, Hoa Kỳ: Một Giáo sư của trường Đại Học Công Giáo Notre Dame đã nói lên cảm nghĩ của mình về việc các giáo dân đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội, để chuẩn bị cho một cuộc hội nghị liên quan đến đề tài này và sẽ được tổ chức tại Notre Dame vào năm tới. Vấn đề người giáo dân giữ vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội không có nghĩa là về khía cạnh chức quyền và lãnh đạo mà thôi, nhưng phải được hiểu như người giáo dân được mời gọi để trở thành những lãnh đạo trong sứ mạng Tân Truyền Giáo. Ý nghĩ về vai trò lãnh đạo dành cho ơn gọi giáo dân là một tiêu đề chính yếu của cuộc hội thảo được có tiêu đề: “Được Kêu Gọi và Đồng-Trách-Nhiệm”, sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến mồng 6 tháng 3 năm 2020.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com