DÒNG KITÔ VUA : THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG 150 NĂM THÀNH LẬP.

Tin Việt Nam: Vừa qua, Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, cộng đoàn dân Chúa hướng về Dòng Kitô Vua để cùng với Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai dâng Thánh Lễ khai mạc năm Thánh mừng 150 năm Dòng Kitô Vua được thành lập. “Hãy đến tung hô Chúa …” Chính là niềm vui mà cả cộng đoàn cùng với ca đoàn hát tôn vinh Chúa là Đấng Cứu Thoát để đến trước Thiên Nhan Chúa dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa vì 150 năm hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ xuống Giáo Phận Vĩnh Long, xuống trên Dòng Kitô Vua. Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô mời cộng đoàn cùng nhìn lên đỉnh đồi Canvê – nơi treo vị Vua Giêsu – là Đấng Cứu Độ trần gian. Nơi cây thập giá, Chúa Giêsu đã yêu hết mình cũng như đón nhận đau khổ. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha mời cộng đoàn cùng sống tình yêu thương mà Vua Giêsu mời gọi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com