TÁI TÔN KÍNH LINH ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP TẠI MANILA.

Tin Manila, Philippines: Sau 27 năm, Bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền thờ Baclaran ở thủ đô Manila, Philippines, đã được đưa xuống để sửa chữa bàn thờ vào ngày Thứ Năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019. Cơ hội đặc biệt này cũng mang tính biểu tượng bởi vì nhờ đó Mẹ của chúng ta được đưa từ trên cao phía trên bàn thờ xuống gần hơn với tất cả những nhà Thừa sai nhiệt thành và con cái của Mẹ. Vào ngày 7/9 (thứ Bảy), ngày 10/9 (thứ Ba), ngày 28/9 (thứ Bảy) và ngày 26/11 (thứ Ba), hàng ngàn tín hữu đã xếp hàng hằng giờ để tỏ lòng tôn kính và hôn kính Bức Linh Ảnh Đức Mẹ để có thể cảm nghiệm sự gần gũi với tình yêu của Mẹ. Họ cũng mang theo những ảnh tượng của mình để cầu nguyện và sau đó chạm vào Bức Linh Ảnh tại Đền thờ Baclaran như một hình thức tôn kính và sự chúc lành của Thiên Chúa cho các gia đình và quê hương của họ. Hôm thứ Tư, ngày 27 tháng 11, là ngày tái tôn kính Bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Thờ Baclaran với Thánh lễ kính trong Tuần Cửu Nhật được cử hành vào lúc 10:45. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành cho tất cả các tín hữu qua và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com