ĐỨC MẸ MARIA CÓ THỂ CANH TÂN GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ.

Tin Baltimore, Hoa Kỳ: Đức Cha Andrew Cozzens, Giám Mục Phụ Tá của Địa phận Saint Paul-Minneapolis, vừa được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Truyền Giáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Đức Mẹ Maria phải là then chốt của sứ mạng Tân Truyền Giáo tại Hoa Kỳ và “Hoạt động truyền giáo vĩ đại nhất và được nhiều người biết nhất trong lịch sử truyền giáo từ cổ chí kim là biến cố Đức Mẹ Guadalupe, một địa danh gần thủ đô Mexico City của Mexico hôm nay, và Mẹ đã giúp cải giáo được 7 triệu người trong vòng chỉ có 10 năm. Do đó, sự trợ giúp thiêng liêng là mục tiêu tối hậu của việc truyền giáo”. Theo thông tin cho biết, Đức Cha Cozzens đã thay thế Đức Cha Robert Barron, Giám Mục Phụ Tá của TGP Los Angeles, người đã từng là chủ tịch Ủy Ban Truyền Giáo của HĐGM Hoa Kỳ từ mùa Thu năm 2017.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com