CÔNG BỐ BÁO CÁO VỀ VẤN ĐỀ DI CƯ THẾ GIỚI 2020.

Tin Geneva: Trong môi trường truyền thông toàn cầu hết sức bận tâm đến vấn đề di cư, sự cần thiết đối với phân tích dựa trên bằng chứng được xác minh về vấn đề xác định này trong thời đại của chúng ta chưa bao giờ cấp thiết hơn hiện nay. Với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề di cư của Liên Hợp Quốc, từ lâu điều này đã trở thành một sự bắt buộc của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) để thúc đẩy sự hiểu biết cân bằng về vấn đề di cư trên toàn thế giới. Được công bố hôm 27 tháng 11 vừa qua, tại cuộc họp Hội đồng IOM 2019 của Tổng giám đốc IOM, ông António Vitorino, bản cập nhật mới nhất, Báo cáo về Vấn đề Di cư Thế giới 2020 (WMR 2020), tiếp tục cam kết của tổ chức trong việc cung cấp thông tin về di cư vốn được nghiên cứu một cách lỹ lưỡng, nghiêm ngặt và dễ tiếp cận. Ông Vitorino phát biểu với đại diện của các quốc gia thành viên của IOM rằng: “IOM có nghĩa vụ làm sáng tỏ sự phức tạp và sự đa dạng của tính lưu động của con người. Như báo cáo này cho thấy, chúng tôi có một khối lượng các dữ liệu và thông tin liên tục phát triển và tiến bộ vốn có thể giúp chúng ta ‘hiểu rõ hơn’ về các đặc điểm cơ bản của vấn đề di cư trong thời đại ngày càng trở nên bất ổn hiện nay.” Được công bố lần đầu tiên cách đây 20 năm, bản cập nhật thứ mười này trong loạt Báo cáo về Vấn đề Di cư Thế giới cung cấp những dữ liệu và thông tin mới nhất về vấn đề di cư cũng như phân tích các vấn đề di cư phức tạp và mới nổi lên.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com