MỘT LINH MỤC TẠI DETROIT BỊ THƯA KIỆN.

Tin Detroit, Hoa Kỳ: Cha Don La Cuesta, một Linh mục thuộc Tổng Giáo Phận Detroit, Hoa Kỳ, đã bị gia đình của một người đã qua đời, là một thanh niên đã tự vẫn trong năm vừa qua, thưa kiện vì trong bài giảng của Thánh Lễ an táng của anh thanh niên này, Cha Don La Cuesta đã nhiều lần nhắc đến việc người quá cố này đã tự tử và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho linh hồn của anh. Trong đơn kiện, gia đình của người quá cố này cho rằng việc vị Linh mục nhắc đến nhiều lần về hành vi tự tử của người thân họ đã “tạo nên những đau đớn không hàn gắn được cho những thành viên gia đình”. Theo thông tin cho biết, anh thanh niên quá cố này tên là Maison Hullibarger, 18 tuổi, đã tự tìm đến cái chết bằng cách tự vẫn vào hôm mồng 4 tháng 12 năm 2018 vừa qua. Linh mục La Cuesta đã cử hành Thánh Lễ an táng cho anh tại Nhà thờ Đức Bà Camêlô thuộc thành phố Temperance, của Michigan. Tuần vừa qua, ông bà Jeff và Linda Hullibarger, là bố mẹ của anh, đã đệ đơn kiện Cha La Cuesta và TGP Deroit, và đòi đền bù thiệt hại 24 ngàn Mỹ Kim, vì bài giảng của ngài đã xúc phạm đến gia đình người chết, khi ngài nói rằng “tự tử là một hành động đi ngược lại với giáo huấn của Chúa”, mặc dù trong bài giảng Cha La Cuesta cũng đã nhắc rất nhiều lần về “lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tự kết liễu cuộc sống của chính mình”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com