ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỚI GIÁO TRIỀU RÔMA: “THAY ĐỔI LÀ CẦN THIẾT ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN LOẠI”

Tin Vatican: Trong buổi họp mặt theo truyền thống để trao đổi lời chúc mừng Giáng Sinh, ĐTC Phanxicô đã ngỏ lời cùng các thành viên của Giáo Triều Rôma về những thay đổi đang xảy ra trong cấu trúc của Giáo Triều. ĐTC đã đề cập đến các nhu cầu và những mục tiêu của các cơ cấu trong Giáo Triều đang được tái cấu trúc, và ngài nói rằng Giáo Triều phải được cải tổ để vượt qua sự thiếu mềm dẻo và sự lo sợ, để có thể loan truyền Phúc Âm cho thế giới đang bị mất dần tính chất Kitô Giáo. Trong một thế giới đang đổi thay, Giáo Triều Rôma không phải cải tổ để có sự thay đổi, để theo kịp những “dấu chỉ của thời đại”. Giáo Hội trải qua sự phát triển và bành trướng theo sự hướng dẫn và soi lối của Thiên Chúa. Ngay cả Kinh Thánh cũng đã nhắc đến đây chỉ “là một hành trình đánh dấu sự bắt đầu, và chúng ta cần phải bắt đầu nhiều lần nữa.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com