GIÁO HỘI ẤN ĐỘ PHẢN ĐỐI ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN CÔNG NHÂN DỰA THEO TÔN GIÁO.

Tin Vatican: Trong những ngày vừa qua, Ấn Độ tiếp tục trải qua các cuộc biểu tình bạo lực chống lại luật công dân gây tranh cãi. ĐHY Oswald Gracias nói rằng quyền công dân không bao giờ dựa trên tôn giáo của một cá nhân. Hôm 27 tháng 12, trong một tuyên bố, ĐHY Oswald Gracias, Chủ tịch của HĐGM cho biết, các cuộc tranh luận và các cuộc biểu tình phản đối liên quan đến Đạo luật sửa đổi quyền công dân, là nguyên nhân gây lo lắng cho mọi công dân và gây tổn hại cho đất nước. Luật này cho phép người Ấn giáo, Kitô giáo và các nhóm thiểu số tôn giáo khác ở trong nước bất hợp pháp trở thành công dân nếu họ chứng minh được rằng họ bị bách hại vì tôn giáo ở các nước có đa số Hồi giáo như Bangladesh, Pakistan và Afghanistan. ĐHY Gracias kêu gọi chính phủ gặp gỡ những người phản đối luật để đạt được thỏa thuận về cách tiến tới công lý và công bằng. ĐHY nói rằng sẽ không công bằng khi chính quyền Ấn Độ tạo ra sự loại trừ ở một quốc gia được cho là dân chủ, mọi người đều xứng đáng được hưởng sự bình đẳng. Hiện nay, tại Ấn Độ, có hàng triệu người không có giấy tờ cá nhân, họ là những người nghèo, người bị thiệt thòi, người thất học. Họ không có khả năng chứng minh nguồn gốc. Chính vì thế, đây là chủ đích muốn chia rẻ giữa người giàu và nghèo của nhà cầm quyền. Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực nhằm hướng tới việc thành lập một quốc gia Ấn giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com