NGÔI NHÀ TRỢ GIÚP NHỮNG NỮ TÙ NHÂN Ở ARIZONA ĐƯỢC TÁI HỘI NHẬP LẠI CUỘC SỐNG SAU KHI MÃN TÙ.

Tin Phoenix, Hoa Kỳ: Các nữ tù nhân, sau một thời gian bị giam cầm, thường phải đương đầu với những thách thức khó vượt qua như: tìm nơi ăn, chốn ở, đặc biệt là tìm việc làm bởi vì quá khứ của họ đã mang tì vết của một tội phạm, hoặc họ gặp khó khăn trong việc thiết lập lại mối tương giao với những người thân hay bạn bè. Tuy nhiên, tại thành phố Flagstaff của tiểu bang Arizona, các nữ tù nhân sau khi được mãn hạn tù đã nhận được sự trợ giúp để có thể vững vàng trong việc tái hội nhập lại cuộc sống xã hội. Một ngôi nhà mang tên Juniper được điều hành bởi tổ chức từ thiện Công Giáo Caritas ở Arizona đã được thành lập và thu được nhiều kết quả đáng khả quan trong mấy năm qua nên tổ chức Caritas đang có ý định sẽ khếch trương và mở rộng thêm việc làm bác ái này. Kể từ khi thành lập vào năm 2016, Nhà Juniper đã giúp được 55 phụ nữ hội nhập vào đời sống xã hội sau khi được mãn hạn tù. Họ đã được trợ giúp để sống trong môi trường tốt lành với giá nhà rất thấp và được cung cấp các nguồn lực để làm lại cuộc đời.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com