KỶ NIỆM 160 NĂM NGÀY MẤT CỦA THÁNH GIOAN NEUMANN.

Tin Scala News: Dòng Chúa Cứu Thế kỷ niệm 160 năm ngày mất của Thánh Gioan Neumann vào ngày 5 tháng 1 trên toàn thế giới. Thánh Gioan Neumann sinh tại Prachatitz, Bohemia vào ngày 28 tháng 3 năm 1811. Ngài gia nhập Chủng viện vào năm 1831. Hai năm sau, Ngài bước vào trường Đại học ở Prague, nơi mà Ngài học Thần học. Quá trình chuẩn bị cho chức tư tế đã được hoàn thành vào năm 1835, nhưng Gioan Neumann đã không thể được thụ phong trong Giáo phận của mình do số lượng Linh mục ngày càng tăng. Do đó Ngài được đề nghị làm công việc truyền giáo tại Hoa Kỳ. Sau đó, Ngài được thụ phong Linh mục vào tháng 6 năm 1836. Cha Gioan Neumann đã được bổ nhiệm vào các Nhà thờ truyền giáo gần Buffalo, nơi mà Ngài đã hoạt động rất năng nổ trong khoảng thời gian 4 năm. Cảm thấy nhu cầu cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần, Cha Gioan Neumann đã xin gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài trở thành Linh mục đầu tiên gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế tại Mỹ sau khi khấn Dòng tại Baltimore vào tháng 1 năm 1842. Vào ngày 5 tháng 1 năm 1860, Thánh Gioan Neumann ngã quỵ và qua đời trên đường phố Philadelphia. Ngài được chôn cất tại Nhà thờ Thánh Phêrô Tông đồ tại Philadelphia. Ngài đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI tôn phong Chân Phước vào ngày 13 tháng 10 năm 1963 và được tuyên Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1977. Nguyện xin Thánh Gioan Neumann truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta để trở thành những nhà môn đệ truyền giáo để loan báo Lời Chúa giữa những người nghèo khổ và những người bị bỏ rơi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com