“FOR WORLD”: SÁNG KIẾN LINH ĐẠO DÒNG CHÚA CỨU THẾ (DCCT) NĂM 2020 BỞI CÁC TU SĨ DCCT TẠI TUCHOW.

Tin Scalas News (DCCT): Dừng lại. Hãy dừng lại. Và chú ý. Chúa Thánh Thần mời gọi các bạn bắt đầu một lối sống mới. Hãy bước vào thế giới của Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế! Vào mỗi thứ Ba trong suốt năm 2020, các bạn sẽ có thêm một điều gì đó để theo dõi, lắng nghe hoặc đọc và suy ngẫm (tùy thuộc vào những điều các bạn yêu thích) được trình bày trong 4 chương: “ĐỜI SỐNG TÂM LINH, CHỨNG NHÂN, SINH VIÊN và CỘI NGUỒN.” Đây là một sáng kiến mới dành cho tất cả mọi người của các Tu sĩ DCCT tại Tuchow. Trong chương ĐỜI SỐNG TÂM LINH, bạn sẽ tìm thấy những cơ sở – đây chính là xương sống của việc sống với Chúa và những đòi hỏi theo sau đó – những bảng chỉ dẫn để bước đi trên con đường, vốn đã được chuẩn bị sẵn cho bạn, ngõ hầu bạn có thể trở nên dấu chỉ về sự hiện diện của Ngài trong thế giới. CHỨNG NHÂN là một người bị cuốn hút bởi lời mời gọi cao quý này để thực hiện những kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. SINH VIÊN là những người gần gũi nhất với tình huống của bạn. Trong chương này, bạn sẽ tìm thấy những lời chứng thực của những người đang cố gắng giới thiệu Thiên Chúa cho thế giới qua đời sống của họ. Chương CỘI NGUỒN sẽ tập trung vào các sự kiện khác nhau, mà qua nhiều thế hệ, đã đáp lại lời mời gọi này từ Chúa Thánh Thần. Chương này sẽ cho thấy việc làm thế nào để bản sắc của chúng ta được làm sáng tỏ. Được biết, chương trình này đã bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 năm 2020 vừa qua. Chi tiết của sáng kiến này được đăng tải trên Website: www.forworld.redemptor.pl hay Facebook: facebook.com/ForWorldcssr.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com