SÁU THÁCH THỨC CAM GO CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TRONG NĂM 2020.

Tin Giáo Hội: Trong năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ công bố văn kiện đầu tiên trong năm tới là Tông Huấn hậu Thượng Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về khu vực Panamazonia; Ngài cũng sẽ ký Tông Hiến mới “Praedicate Evangelium”, cuộc cải cách Giáo triều Rôma đang diễn ra kể từ khi bắt đầu Triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phanxicô; và Ngài sẽ phải đối mặt với bốn thách thức mang tính quốc tế quan trọng: Trung Quốc, Argentina, Hoa Kỳ và Brazil. Một số nguồn tin cho biết rằng tài liệu này đã được phát hành vào giữa tháng 12. Văn bản thừa nhận cái gọi là “trường hợp ngoại lệ Amazonia” và bản dự thảo một số nghi thức cụ thể cho khu vực, để thiết lập một khu vực tài phán cụ thể mới. Nếu như vậy, nhiều vùng lãnh thổ có thể yêu cầu một khu vực tài phán cụ thể, bắt đầu từ Đức. Ở đó, một Thượng Hội đồng Giám mục ràng buộc (ngầm bị chỉ trích bởi ĐTC Phanxicô) đang diễn ra. Thượng Hội đồng này nhằm mục đích hướng tới việc có được sự tự chủ hơn về các vấn đề chẳng hạn như luân lý tính dục và sự khôn khéo đối với tình huống của những người đã ly dị và tái hôn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com