TRUNG QUỐC TUYÊN BỐ ĐÀN ÁP MỚI VỀ TỰ DO TÔN GIÁO.

Tin Bắc Kinh, Trung Quốc: Trung Quốc sẽ thực thi các hạn chế mới đối với các nhóm tôn giáo, tổ chức, các cuộc họp và các sự kiện liên quan khác bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 sắp tới. Thông tin này đã được các phương tiện truyền thông do nhà nước Bắc Kinh kiểm soát đăng tải vào ngày 30 tháng 12 vừa qua, sau khi chính quyền Trung Quốc chuyển sang đàn áp người Công giáo tại Tổng giáo phận Fuzhou, những người đang từ chối gia nhập Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc.Theo UCA News cho biết biện pháp hành chính mới của nhóm Tôn giáo, gồm sáu phần và 41 điều, sẽ kiểm soát mọi khía cạnh của hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc, và sẽ bắt buộc tất cả các tôn giáo và tín hữu ở Trung Quốc tuân thủ các quy định do Đảng Cộng sản Trung Quốc, và phải thừa nhận chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com