KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI VIỆT DI DÂN TRONG NƯỚC TRUYỀN GIÁO.

Tin Sài Gòn, Việt Nam: Hàng ngàn người Việt di dân trong nước đã tề tựu tại thành phố Sài Gòn để học hỏi và tìm hiểu về cách thức mà Chúa Giêsu đã áp dụng trong việc chinh phục các tâm hồn và mục vụ truyền giáo cho dân của Ngài. Theo thông tin cho biết có hơn 2 ngàn người công nhân và sinh viên di dân thuộc hai tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Bình ở miền Trung đã đến Sài Gòn để tham dự một cuộc họp hôm mồng 5 tháng Giêng vừa qua. Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, là người giảng thuyết chính của buổi gặp gỡ này, với tiêu đề: “Cùng với Đức Mẹ Maria, chúng ta Sống và Truyền Bá Phúc Âm.” Sơ chia sẻ cho biết không phải chỉ có các giáo sĩ, tu sĩ được mời gọi tham gia vào công việc truyền giáo, nhưng tất cả người giáo dân cũng có nhiệm vụ phải truyền bá các giá trị Kitô Giáo cho tha nhân. Sơ nói: “Hôm nay, các anh chị em phải có nhiệm vụ tham gia vào sứ mạng truyền giáo bằng cách kể lại các câu chuyện trong Thánh Kinh cho những người xung quanh mình, như những nhà truyền giáo chuyên nghiệp”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com