KỶ LỤC PHONG THÁNH CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: 898 VỊ THÁNH TRONG VÒNG GẦN 7 NĂM.

Tin Vatican: Trong gần 7 năm trong cương vị người kế vị Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã tuyên phong 898 vị Thánh, nhiều hơn tổng số các vị Thánh đã được phong bởi các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm trong 421 năm trước. Kể từ năm 1588, khi ĐGH Sisto V thiết lập Thánh Bộ Nghi Lễ, việc phong Thánh và các Chân phước được thực hiện theo một qui luật và tiến trình được quy định, và điều này giúp chúng ta biết chính xác con số các vị Thánh đã được tuyên phong. Từ đó cho đến nay, Giáo hội đã tuyên phong 1726 vị thánh. Đặc biệt, trong suốt 386 năm, từ năm 1592 cho đến năm 1978, Giáo Hội chỉ tuyên phong 302 vị thánh. Tuy nhiên, đến triều đại của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong 27 năm với cương vị Đức Giám Mục thành Rôma ngài đã tuyên phong 482 vị thánh. Trong 8 năm, ĐGH Benedictô XVI chỉ tuyên phong có 44 vị thánh. Đến thời ĐTC Phanxicô, chỉ trong vòng 6 năm lãnh đạo Giáo Hội, ngài đã tuyên phong 898 vị thánh. Con số các vị thánh được tuyên phong này đã đạt mức kỷ lục, một phần do sự thay đổi về khái niệm của sự thánh thiện, không phải chỉ dành cho những ai “thực hiện những nhân đức anh hùng như trước kia”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com