Tại sao người Công Giáo phải tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật ?

Từ những ngày đầu của Giáo Hội, người Kitô hữu hiểu rằng làm người Kitô hữu không phải là một vấn đề riêng lẻ. Chúng ta được gọi chung là những Kitô hữu, trong khi chúng ta nên và có thể cầu nguyện riêng tư với Chúa trong suốt cả tuần, nhưng mẫu thức cầu nguyện chính của chúng ta là cầu nguyện chung, cộng đoàn và hiệp thông. Do đó cầu nguyện riêng lẻ chưa đủ, đó là lý do Thánh lễ Chúa nhật vô cùng quan trọng và buộc đối với các người đã rửa tội và đến tuổi khôn.

Như được Công đồng chung Vatican II nói rõ khi nhắc đến Thánh lễ ngày Chúa nhật: “Thực vậy, trong ngày đó các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe Lời Chúa và tham dự Lễ Tạ Ơn, để kính nhớ cuộc Thương Khó, sự Sống Lại và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô” (Hiến chế về Phụng vụ, V, 106).

Lệnh truyền của Gia-vê Thiên Chúa

Giới răn thứ 3 Gia-vê Thiên Chúa đã truyền cho Mô-sê trong sách Xuất Hành đó là :”Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh” (Xh 20:8)

Lệnh truyền của Chúa Kitô

Thánh lễ được Chúa Giêsu thiết lập tại bữa Tiệc Ly trước khi Ngài bị đóng đinh. Bữa tiệc cuối cùng này là Thánh lễ đầu tiên của Giáo Hội.
“Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”(Luke 22:14,19).

Lệnh truyền của Giáo Hội

Giáo luật điều 1247: “Vào ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác.”

Giáo luật điều 1248: “Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi công giáo bất cứ ở đâu, hoặc vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ.”

Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 2180 :”..ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu có nghĩa vụ phải tham dự Thánh lễ”…”

GLGHCG 2181 :”Thánh lễ ngày Chúa nhật đặt nền và thửa nhận tất cả sinh hoạt Kitô giáo….Những ai lỗi phạm nghĩa vụ này một cách có suy nghĩ, thì phạm một tội trọng”

GLGHCG 2182 :”Tham dự việc cử hành chung Thánh lễ ngày Chúa nhật là một bằng chứng sự thuộc về và trung thành với Chúa Kitô và với Giáo Hội của Ngài. Nhờ đó, các tín hữu chứng tỏ sự hiệp thông với nhau trong niềm tin và trong đức ái. Họ cùng nhau làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa, và cho niềm hy vọng ơn cứu độ của mình. Họ an ủi và khuyến khích nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com