TỔNG THỐNG INĐÔNÊXIA CHÍNH THỨC MỜI ĐỨC THÁNH CHA THĂM VIẾNG QUỐC GIA MÌNH.

Tin Jakarta, Inđônêxia: Hôm thứ Hai, ngày 27 tháng Giêng, Tổng Thống Joko Widodo của nước Inđônêxia đã chính thức ngỏ lời mời ĐTC Phanxicô viếng thăm đất nước của mình. Hiện nay, Inđônêxia là một quốc gia trong đó đại đa số người dân trong nước là người Hồi Giáo. Theo nguồn tin thân cận của Tổng Thống Inđônêxia, đã có một nguồn tin không chính thức cho rằng ĐTC có ý muốn thăm viếng Inđônêxia. Sau đó là một thư mời chính thức của ông Widodo đã được phổ biến trên mạng lưới truyền thông xã hội, nói rằng ông đã được báo trước về ý muốn thăm viếng Inđônêxia của ĐTC, và “trên phương diện đó, tôi hết sức vui mừng và hân hạnh đặt lời mời đến Đức Thánh Cha, Vị Lãnh Đạo Tinh Thần của Giáo Hội Công Giáo để ngài chính thức trở thành vị thượng khách của chúng tôi”. Ông Widodo cũng viết thêm rằng cuộc thăm viếng của ĐTC chắc chắn sẽ tăng cường mối dây liên lạc giữa người Kitô Giáo và Hồi Giáo trong nước Inđônêxia.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com