GIÁO HỘI ÚC ĐÃ CỘNG TÁC ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI THIÊN TAI CHÁY RỪNG.

Tin Melbourne, Úc: Trước tình trạng tai nạn cháy rừng vừa qua đã thiêu hủy một phần của nước Úc, Giáo Hội trong nước đã có một số các sáng kiến để hỗ trợ chính quyền trong việc đối phó với vấn nạn thiên tai trầm trọng này. Sự cộng tác trên phương diện toàn quốc này được gọi là “trợ giúp khẩn cấp” của Giáo Hội Công Giáo Úc viết tắt là “CERA”. Đây sẽ là một trung tâm điểm để điều phối tất cả các cơ quan và tổ chức Công Giáo trong việc đương đầu với các vấn đề cứu trợ khẩn cấp. Các cơ quan và tổ chức cứu trợ Công Giáo này chính là Hội Đồng Giám Mục Úc, người Công Giáo Úc, các Tổ chức Hoạt động Xã hội Công Giáo Úc, và cơ quan Giáo Dục Công Giáo Quốc Gia Úc. Các thành viên của Hội Đồng Giám Mục Úc cho rằng “sáng kiến được nảy sinh sau khi hỏa hoạn tàn phá quốc gia trong thời gian gần đây”, và các Đức Giám mục trong nước đã kêu gọi mọi người đóng góp cả về tài chính, vật chất lẫn công sức để cùng nhau tái thiết những gì ngọn lửa phá rừng đã phá hoại.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com