CÁC HỆ THỐNG Y TẾ KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN CHỐNG BUÔN NGƯỜI.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Một sự hợp tác nhằm vào việc đẩy mạnh và mở rộng các khóa học dành cho các chuyên viên y tế biết cách để nhận định và giúp đỡ các nạn nhân của tệ nạn buôn người. Tổ chức Thực hiện Chiến Lược Toàn Cầu để Tiêu Diệt tệ nạn Buôn Người đã hợp tác với Selah Way Foundation, một mạng lưới toàn cầu nhằm giúp đỡ chống vấn nạn khai thác tình dục, trong một phiên họp hôm thứ Năm, ngày 30 tháng Giêng vừa qua, tại Washington D.C.. Bà Deb O’Hara-Ruscokowski, một trong những sáng lập viên của tổ chức Thực hiện Chiến Lược Toàn Cầu cho biết rằng cơ quan của bà đã quyết định nhằm vào lãnh vực y tế vì hiện nay, 88% các nạn nhân của nạn buôn người đều phải cần được săn sóc y tế trong một thời điểm nào đó, trong khi họ đang là “món hàng mua bán” của các tổ chức buôn người. Bà O’Hara-Rusckowski cho biết bà xem hoạt động chống tệ nạn buôn người như một phương tiện để sống theo 3 điều tâm nguyện: chăm sóc người bệnh tật, chăm sóc người khó nghèo, và bảo vệ đức tin.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com