ANH QUỐC ĐÃ RÚT KHỎI LIÊN HIỆP CHÂU ÂU.

Tin London, Anh Quốc: Hôm thứ Sáu, ngày 31 tháng Giêng hôm vừa qua là một ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử của Anh quốc, cũng như lịch sử của Liên Hiệp Châu Âu, bởi vì vào lúc 11 giờ tối cùng ngày và cũng là lúc 12 giờ đêm của Paris và một số thủ đô của Châu Âu, Anh quốc không còn là một thành viên của Liên Hiệp Châu Âu nữa. Bắt đầu từ thời điểm này, Liên Hiệp Châu Âu chỉ còn có 27 thành viên, trong khi Anh quốc là một quốc gia riêng lẻ. Vào chiều thứ Tư, ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Quốc Hội của Liên Hiệp Châu Âu đã được bế mạc, với nhiều cảm xúc, tính cách của hội viên Anh quốc. Bà Ursila van der Leyen, Nghị viên Anh quốc của quốc hội đã nói rằng: “Chúng ta không còn chung một tổ chức nữa, nhưng chúng tôi bao giờ cũng gần gũi với quý vị”. Kể từ ngày mồng 1 tháng 2 năm 2020 trở đi, nước Anh sẽ bắt đầu đi vào giai đoạn chuyển tiếp cho đến hết ngày 31 tháng 12. Trong thời gian chuyển tiếp này, các liên lạc ngoại giao giữa Anh quốc và 27 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Châu Âu sẽ không thay đổi, trong khi chờ đợi cho đến hết thời gian chuyển tiếp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com