GIÁO HỘI AUSTRALIA THÀNH LẬP CƠ QUAN MỚI ĐỂ CỨU TRỢ CHÁY RỪNG.

Tin Vatican: Hội đồng Giám mục, Ủy ban Công giáo Australia, Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia và Ủy ban Giáo dục Công giáo Quốc gia đã sáng lập Cơ quan cứu trợ khẩn cấp Công giáo Australia, gọi tắt là CERA, với mục đích trên. Nói về CERA, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc, nói rằng Giáo hội và các cơ quan của Giáo hội có một sức mạnh tập thể để đối phó với thảm họa trên mọi phương diện. Ngài nói thêm: “Từ cốt lõi, Giáo hội Công giáo chăm sóc cho con người, cho gia đình, giáo xứ, cộng đồng trường học, cho các sứ vụ loan báo và sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Phần lớn các sứ vụ đó của Giáo hội được thực hiện ở địa phương nhưng có chiều kích quốc gia – và phổ quát – mà đôi khi có thể không được sử dụng đúng mức.” Giáo hội Australia rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và có thể cung cấp các trợ giúp thông qua mạng lưới các cơ quan dịch vụ xã hội, trường học, bệnh viện, và các nhà chăm sóc cộng đồng và người già. CERA sẽ phối hợp các nỗ lực cứu trợ và phân phối các khoản tài trợ thông qua một quy trình được giám sát bởi Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia. Tiến sĩ Ursula Stephens, Giám đốc điều hành của Dịch vụ Xã hội Công giáo Australia, nói: “CERA sẽ cho phép chúng tôi giúp mọi người trên con đường dài để phục hồi sau cuộc khủng hoảng cháy rừng đang diễn ra này và huy động nhanh chóng khi đất nước của chúng ta gặp phải một thảm họa tự nhiên khác.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com