NGƯỜI CÔNG GIÁO TRUNG QUỐC TRUNG THÀNH VỚI TÒA THÁNH KHÔNG TUÂN THỦ LUẬT LỆ CỦA ĐẢNG.

Tin Hong Kong: Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc đang nỗ lực để “Trung Quốc hóa”, đây là cụm từ mà mọi người hiểu rằng chính là chiến dịch “cộng sản hóa” các tôn giáo trong nước. Để thực hiện chiến lược này, ĐCS Trung Quốc đã ban bố một số luật lệ nhằm mục tiêu làm “tê liệt” các hoạt động tôn giáo, và kiểm soát một cách hết sức khắt khe hoạt động của các giáo dân. Theo Giáo Hội Công Giáo trung thành với Tòa Thánh, hay còn gọi là “Giáo Hội Hầm trú”, cho rằng các luật lệ mới này làm cho Giáo hội trong nước bị rơi vào tình trạng nguy hiểm trong đời sống đức tin của mình. ĐCS Trung Quốc cho biết các luật lệ mới đã có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày mồng 1 tháng Hai vừa qua. Luật lệ này sẽ được áp dụng trên khắp lãnh thổ nước Trung Quốc và cho tất cả các tôn giáo. Một trong những điều quan trọng nhất chính là tất cả các tôn giáo đều được lãnh đạo bởi một Hội Đồng do chính quyền chỉ định, và Hội Đồng này sẽ có quyền “chung thẩm”, nghĩa là có quyền đưa ra những quyết định cuối cùng liên quan đến tôn giáo “thuộc quyền”. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cho rằng đây là một biện pháp nhằm mục đích tái cấu trúc lại và nhằm xóa bỏ các tôn giáo truyền thống trong nước, và tất cả sẽ dưới quyền quản lý và kiểm soát của Nhà Nước mà thôi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com