HỆ THỐNG MỤC VỤ CÔNG GIÁO TẠI NHÀ TÙ GIÚP THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG CỦA CÁC TÙ NHÂN.

Tin Charleston, Hoa Kỳ: Hệ thống mục vụ nhà tù ở tiểu bang South Carolina, với các nhóm giảng dạy Giáo lý và chuẩn bị để lãnh nhận các phép bí tích đã giúp cho 5 tù nhân trở thành những Kitô hữu của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Từ tháng 7 năm 2019, các tù nhân trong nhà tù Perry đã bắt đầu theo học lớp Dự Tòng cho người lớn, và đã được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái, trong một Thánh Lễ do Đức Cha Robert Guglielmone, Giám Mục của Địa phận Charleston chủ tế, trong khi 2 tù nhân khác đã từng là người Kitô hữu Tin Lành từ trước, cũng đã được ơn trở lại Giáo Hội Công Giáo. Nhiều tù nhân cũng đã cảm thấy thu hút bởi Giáo Hội Công Giáo vì những điều kỳ diệu và mầu nhiệm của đức tin Công Giáo. Cha Rhett Williams, người có nhiệm vụ điều hành các mục vụ về bí tích tại nhà tù Perry nói rằng: “Các tù nhân được ơn trở lại có thể do lịch sử lâu đời của Giáo Hội Công Giáo, có thể do ân sủng từ các bí tích, hoặc do tác động của Thiên Chúa trên cộng đồng này. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên tầm quan trọng của các lớp học Giáo Lý, vì chính các lớp Giáo Lý đã dạy cho họ những điều kỳ diệu của đức tin và nguồn mạch ân sủng của Thiên Chúa đã đổ tràn xuống từ đó, cũng như cách làm việc nhiệm mầu của Thiên Chúa đã mang lại kết quả rất tốt lành hôm nay”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com