CÁC GIÁM MỤC CỦA TIỂU BANG COLORADO ỦNG HỘ VIỆC BÃI BỎ ÁN TỬ HÌNH.

Tin Denver, Hoa Kỳ: Các ĐGM trong tiểu bang Colorado đã ủng hộ một dự luật nhằm bãi bỏ án tử hình ở tiểu bang này, có lẽ sẽ trở thành luật, sau 5 lần thất bại từ trước đến nay. Đức Cha Stephen Berg, Giám Mục Địa phận Pueblo, đã nói trong một bài báo được đăng tải trên Nhật báo Publo Chieftain như sau: “Tôi xin kêu gọi và khuyến khích tất cả người dân ở tiểu bang Colorado hãy nên đồng lòng ủng hộ các nỗ lực nhằm bãi bỏ án tử hình, và giúp thay đổi văn hóa trong tiểu bang trở thành một nền văn minh của sự sống. Giáo Hội Công Giáo đã dạy chúng ta từ muôn thuở rằng mỗi một con người, dù là con người chưa được sinh ra, hay cho dù là người khuyết tật, bệnh tật, hay tội lỗi, đều được Thiên Chúa ban cho một phẩm giá mà chúng ta không được quyền lấy đi hoặc chiếm đoạt. Trong đôi mắt của Thiên Chúa, dù cho bất kỳ người nào có như thế nào đi nữa, chúng ta không có quyền hủy hoại hoặc loại trừ họ”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com