CHÍNH PHỦ HUNGARI KÊU GỌI BẢO VỆ CÁC KITÔ HỮU BỊ BÁCH HẠI.

Tin Vatican: Trong Buổi Điểm tâm Cầu nguyện toàn quốc diễn ra tại Washington hôm 06/02, ông Azbej, một trong 8 diễn giả tại sự kiện, đã kêu gọi: “Toàn thể nhân loại hãy đứng lên và trợ giúp các Kitô hữu bị bách hại.” Ông Azbej nói rằng đời sống Kitô hữu có cùng phẩm giá như những người theo các tôn giáo khác, nhưng tại sao những câu chuyện về cuộc đàn áp Kitô giáo, chẳng hạn như vụ giết một chủng sinh người Nigeria gần đây, không được loan tin, nhưng khi những người thuộc các tôn giáo khác bị phân biệt đối xử, thì những câu chuyện này lại được phát sóng trên toàn thế giới. Ông Azbej hỏi: “Tại sao việc bách hại Kitô hữu không nằm trong lịch làm việc của Liên Hiệp quốc, của Liên hiệp châu Âu, vv.?” Ông nói tiếp rằng gần 300 triệu Kitô hữu trên thế giới đang bị bách hại vì đức tin của họ. Họ chiếm 80% tổng số những người bị bách hại vì tôn giáo, nghĩa là các Kitô hữu là nhóm “bị bách hại nhiều nhất trên thế giới… Nhưng nó không hề được đề cập đến tại diễn đàn nhân quyền.” Thứ trưởng Hungary cho biết ông có một sứ vụ kép. Ưu tiên đầu tiên của ông là “cứu các sự sống” và ông thực hiện việc này thông qua tổ chức phi chính phủ “Hungary Helps”. Sứ vụ thứ hai là “là tiếng nói của những người không được lắng nghe. Là tiếng nói của những người đang đau khổ.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com