NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ TUYÊN BỐ LIÊN MINH MỚI VỀ TỰ DO TÔN GIÁO.

Tin Washington D.C.: Một Liên minh Tự do Tôn giáo Quốc tế mới với 27 quốc gia thành viên đã được Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo công bố vào hôm thứ Tư vừa qua. Ông Pompeo cho biết rằng liên minh sẽ bao gồm “các đối tác có cùng chí hướng, những người trân trọng và đấu tranh cho tự do tôn giáo quốc tế cho mỗi con người”. Theo mô tả chính thức của liên minh, “nó sẽ ủng hộ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả mọi người, bao gồm quyền của bất kỳ cá nhân nào thuộc bất kỳ tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào, để thay đổi tôn giáo hoặc tín ngưỡng và thể hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cá nhân hoặc trong cộng đồng với những người khác, trong việc thờ phượng, tuân giữ, thực hành và giảng dạy”. 27 quốc gia đã ký kết với tư cách là thành viên của liên minh, trong đó có Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Ông Pompeo nhấn mạnh hôm thứ Tư, đồng thời cũng cho biết thêm rằng nó đã được nêu trong Tuyên bố về các Nguyên tắc của Liên minh và Tuyên ngôn Nhân quyền: “Cùng với nhau, tất cả chúng ta nói rằng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không phải là một lý tưởng phương Tây, nhưng thực sự là nền tảng của các xã hội.” Được biết, Liên minh sẽ “mang tính đồng thuận”, nghĩa là các hành động chung được đưa ra bởi một số quốc gia sẽ không ràng buộc tất cả các quốc gia thành viên tham gia. Một số nguyên tắc làm nền tảng cho liên minh bao gồm: lên án bạo lực vì lý do tôn giáo hay tín ngưỡng của một người; phản đối các đạo luật cản trở việc thực hành tôn giáo chẳng hạn như “luật báng bổ” và việc đăng ký với nhà nước đối với các nhóm tôn giáo; việc hỗ trợ các tù nhân lương tâm; việc bảo vệ các địa điểm tôn giáo; sự tham gia cùng với xã hội dân sự; việc thúc đẩy văn hóa tôn giáo và tự do tôn giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com