VIRUS CORONA: “TIA SÁNG" TÌNH LIÊN ĐỚI CHO HAI MIỀN TRIỀU TIÊN.

Tin Vatican: “Một tia sáng nhỏ” trong một điểm khó khăn. Đức cha Lazzaro You Heung-sik, Giám mục Daejeon, chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Xã hội của Hội Đồng Giám mục Hàn Quốc đã nhận định như trên về lá thư của nhà lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong-Un gửi cho Tổng thống Moon Jae-in trong những ngày gần đây. Trong thư, ông Kim Jong-Un hy vọng Nam Hàn sớm có thể vượt qua đại dịch và bày tỏ mối quan tâm cho sức khỏe của Tổng thống Moon Jae-in. Đức cha Lazzaro You bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc. Đó là một tin vui đến vào thời điểm quan trọng của đất nước chúng tôi. Virus đang gây rất nhiều thiệt hại. Hàn Quốc là một phần của khu vực được gọi là “đỏ” trên thế giới. Trong bối cảnh này, lá thư của Kim Jong-Un xuất hiện như một dấu hiệu đối thoại, gần như là một tuyên bố về ý định hai nước cùng nhau khắc phục đại dịch”. Ngài nói: “Tôi cho rằng điều này như muốn mở ra một hướng đi mới cho dù rất khiêm tốn cùng nhau làm việc, cùng nhau chúng ta có thể vượt qua thử thách này. Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu. Ngài là Cha toàn năng. Nếu Ngài cho phép căn bệnh nghiêm trọng này lan rộng khắp thế giới, chúng ta phải tự hỏi: Chúa muốn gì nơi chúng ta? Ngài đang yêu cầu nhân loại điều gì?” Theo Đức cha Chủ tịch, lá thư của nhà lãnh đạo Bắc Hàn không phải là dấu hiệu tích cực duy nhất. Có một tia sáng khác trong thời điểm khó khăn này: những điều đã xảy ra liên quan đến Giáo phái Tân Thiên Địa đang là tâm điểm chú ý trong dịch Covid-19.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com