NĂM THÁNH CLÊMENTÊ: THƯ TOÀ THÁNH BAN NĂM THÁNH VÀ PHÉP LÀNH.

Tin Dòng Chúa Cứu Thế: Năm nay, nhân kỷ niệm Đệ Nhị Bách Chu Niên ngày qua đời của Thánh Clêmentê Hofbauer, C.Ss.R, Bề Trên Tổng Quyền DCCT, Linh mục Michael Brehl, C.Ss.R, đã thông báo cho Đức Thánh Cha và xin ngài một lần nữa giới thiệu con người đa diện và độc đáo là Thánh Clêmentê Hofbauer cho các Kitô hữu thời nay. Trong Thư Tòa Thánh có ghi rằng: “Đức Thánh Cha, khi đón nhận cử chỉ đạo đức này, đã chia sẻ niềm vui của Hội Dòng và hy vọng rằng những việc cử hành đang được nói đến sẽ tạo nên một cơ hội quý báu để gia tăng sự nhận biết và đón nhận chứng tá của Người Anh Em DCCT Thánh Thiện này. Trung thành với tinh thần tông đồ của Đấng Sáng Lập, Thánh Anphongsô Maria de Liguori, Thánh Clêmentê đã cố gắng hết sức để loan báo Tin Mừng ở những vùng ngoại biên của thời ngài cũng như đưa DCCT vượt qua dãy núi Alps, đặt những nền móng cho sự lớn lên sau đó trên khắp thế giới.” Được biết, cùng với việc gửi những lời cầu chúc nồng nhiệt cho sự thành công của việc Mừng Đệ Nhị Bách Chu Niên này, Đức Thánh Cha khẩn cầu sự bảo vệ từ trời của Người Anh Em DCCT Thánh Thiện này cũng như của Thánh Anphongsô Maria de Liguori, đồng thời rất vui lòng ban cho Cha, cho toàn thể DCCT và tất cả những ai sẽ tham dự vào các cử hành này Phép Lành Toà Thánh của ngài, như một bảo chứng cho mọi ân sủng và sự dấn thân thừa sai được canh tân đổi mới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com