ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC ĐÓNG CỬA NHƯNG CÁC CỬ HÀNH ĐẠO ĐỨC VẪN TIẾP TỤC.

Tin Giáo Hội nước Pháp: Đức ông Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp cho biết, tuy Đền thánh đóng cửa, nhưng đời sống cầu nguyện vẫn tiếp tục dành cho tất cả mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ nhật báo nước Ý là La Stampa, Đức ông nói: “Sứ vụ của chúng tôi là cầu nguyện cho tất cả. Trong thời điểm đại dịch, có nhiều sợ hãi và đau khổ, thì Đền thánh muốn trở thành lá phổi cầu nguyện của thế giới và có thể tập hợp tất các lời khẩn cầu lên Mẹ Maria và Chúa. Mỗi ngày, trung bình chúng tôi nhận được 2000 ý chỉ cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới gửi về”. Đức ông Olivier cho biết thêm, từ sau ngày 17/3, Đền thánh cũng đã dành một tòa nhà cho những người sống trên đường phố trong thời điểm đại dịch được trú ngụ tạm ở đây. Đây là tòa nhà trước khi có đại dịch vẫn dành cho người bệnh đến đây hành hương.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com