PHỤ NỮ CHO MỘT THỜI KỲ PHỤC HƯNG NƯỚC Ý.

Tin nước Ý: 12 phụ nữ, gồm các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu và doanh nhân được kêu gọi tham gia vào lực lượng đặc nhiệm do chính phủ Ý ủy quyền, mục đích là đưa ra các đề án nhằm tái xây dựng nước Ý sau đại dịch về mọi phương diện. Trong số đó có sơ Alessandra Smerilli, Ủy viên của Quốc gia Thành Vatican và là giáo sư kinh tế chính trị tại phân khoa Giáo dục Ailen. Lực Lượng Đặc Nhiệm này là sáng kiến của bà Bộ trưởng Bộ Gia đình và Cơ Hội Bình Đẳng của nước Ý nhằm tái hoạt động đất nước. Trong lực lượng đặc nhiệm 12 phụ nữ này với những tài năng chuyên môn khác nhau, do bà Fabiola Gianotti, nhà vật lý và là giám đốc Trung tâm Cern đứng đầu. Trung tâm Cern là Tổ Chức Nghiên Cứu Hạt Nhân châu Âu, là một trong những trung tâm lớn nhất và được tôn trọng nhất trên thế giới về nghiên cứu khoa học. Những phụ nữ trong nhóm đã có một buổi gặp gỡ qua online vào giữa tháng tư.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com