BẢN PHÚC TRÌNH CỦA HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO TOÀN CẦU.

Tin Giáo Hội Hoa KỳTrong bản Phúc Trình hàng năm của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ được công bố trong cuối tháng tư, đã đưa Ấn Độ vào danh sách ‘Các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt (CPC). Lý do đưa tới tình trạng này, vì chính quyền của đảng cầm quyền đã gây ra sự bạo động của người Hồi giáo với Thiên Chúa Giáo vào năm ngoái. Cùng với Ấn Độ, có tổng cộng 14 quốc gia khác được Ủy ban đề nghị lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt! Trong đó có Việt Nam. Nhưng Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ đã khen ngợi đến thể chế Sudan. Ủy Ban Này cho biết Chính phủ Sudan đã giải tán cái gọi là Hội Đồng Hồi Giáo cực đoan, mà nhà độc tài Omar al-Bashar hỗ trợ đã gây ra nhiều vụ đàn áp các Kitô hữu và phá hủy nhiều thánh đường Công Giáo. Trong một lưu ý tích cực khác, Ủy ban cho thấy chính quyền Uzbekistan đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các cam kết hầu cho phép các tôn giáo được tự do hơn. Bản Phúc Trình thường niên năm 2020 của Hoa Kỳ cũng tập trung vào 6 chính phủ hay phe nhóm gây nhiều hậu họa là ở Somalia, Nigeria, Yemen, Nhà nước Hồi giáo, Afghanistan và tại Syria.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com