LỆNH TỤ HỌP THỜ PHƯỢNG TẠI HOA KỲ.

Tin Giáo Hội Hoa KỳTrong nỗ lực làm chậm sự lan truyền của Coronavirus, chính quyền Hoa Kỳ đã ban hành cách hướng dẫn hoặc nguyên tắc cách ly trong khi cử hành nghi thức tôn giáo tùy theo tiểu bang. Trong khoảng cuối tháng tư vừa qua, chính quyền chỉ cho phép 15 tiểu bang được tụ tập thờ phượng mà không giới hạn số tín hữu tham dự, trong khi đó, 10 tiểu bang tại Hoa Kỳ bị ngăn chận mọi cuộc tụ họp thờ phượng. Tuy nhiên, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, gọi tắt là CDC, tiếp tục khuyến nghị rằng, các cuộc tụ họp hơn 10 người phải bị đình chỉ, và trong lúc gần gũi, mọi người nên đứng cách nhau ít nhất 6 feet ở mọi thời điểm. Có một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã chống lại lệnh của chính quyền để tổ chức các cử hành tôn giáo, bất chấp khuyến cáo từ các nhà chức trách. Nhưng nhiều vị lãnh đạo khác vẫn đình chỉ các cử hành để tuân theo các hướng dẫn của CDC, mặc dù tiểu bang đó cho phép họ tiếp tục nghi thức thờ phượng chung.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com