2 ĐHY ĐƯỢC NÂNG LÊN ĐẲNG HỒNG Y GIÁM MỤC.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Hôm 01/05, thông cáo Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã thăng Đức Hồng y Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, và Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, lên đẳng Hồng y Giám mục. Đức Hồng y Antonio Tagle là tổng giám mục Manila từ năm 2011-2020. Ngài là một nhân vật nổi bật trong Thượng Hội đồng giám mục về giới trẻ năm 2018. Một năm sau, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc. Từ năm 2015, Đức Hồng y Tagle cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế, một tổ chức bao gồm 165 cơ quan phát triển và cứu trợ Công giáo quốc gia. Đức Thánh Cha chỉ định Đức Hồng y Beniamino Stella làm Hồng y Giám mục nhà thờ hiệu tòa Porto-Santa Rufina. Đức Thánh Cha không chỉ định một nhà thờ hiệu tòa cho Đức Hồng Y Tagle, thay vào đó, ngài ra một phúc chiếu ban cho Đức Hồng y Tagle có tư cách hoàn toàn như các Hồng y giám mục khác.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com