HOA KỲ VIỆN TRỢ CHO VN ĐỂ CHỐNG DỊCH VŨ HÁN.

Tin Hoa Kỳ: Chính phủ Hoa Kỳ cam kết viện trợ tổng cộng gần 9.5 triệu Mỹ kim cho Việt Nam như một phần trong ngân khoản hơn 775 triệu Mỹ kim của Washington hỗ trợ cả thế giới, nhằm ứng phó với đại dịch cúm Vũ Hán. Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, số tiền hỗ trợ cho Việt Nam bao gồm 5 triệu Mỹ kim trong Quỹ Hỗ trợ Kinh tế giúp Hà Nội “Giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bị ảnh hưởng xấu về tài chính bởi đại dịch”. Số tiền 4.5 triệu Mỹ kim còn lại là viện trợ y tế nhằm giúp Việt Nam chuẩn bị các hệ thống phòng thí nghiệm cùng một số chương trình chống dịch Vũ Hán khác. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng trong 20 năm qua, Washington đã đầu tư gần 2 tỉ Mỹ kim viện trợ cho Việt Nam, bao gồm hơn 706 triệu Mỹ kim cho y tế.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com