TRONG TÌNH HUYNH ĐỆ, CÁC NHÀ ĐỨNG ĐẦU CÁC TÔN GIÁO KÊU GỌI MỘT NGÀY CẦU NGUYỆN CHUNG.

Tin Vatican: Để đối phó với cơn đại dịch Vũ Hán, Ủy Ban Liên Tôn gồm các vị cầm đầu các tôn giáo đề nghị ngày thứ Năm 14 tháng 5 tới là một ngày ăn chay, làm việc lành bác ái, cầu nguyện cho nhu cầu bình an cho toàn nhân loại. Ủy Ban kêu gọi nâng cao tình huynh đệ thế giới này nhằm hỗ trợ và chia sẻ các giá trị trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tìm kiếm hòa bình. Trong khi thừa nhận ra vai trò quan trọng của y khoa trong việc chống lại căn bệnh quái ác này, nhưng Ủy Ban Liên Tôn mời gọi chúng ta không quên tìm sự trợ giúp nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, khi chúng ta phải đối diện với một đại họa nghiêm trọng như hiện nay. Lời mời gọi của Ủy Ban mang một tầm quan trọng, xin Chúa soi dẫn các nhà y khoa tìm ra thuốc chữa trị và diệt được con vi khuẩn quái ác gây ra cơn đại dịch này, hầu trả lại cho thế giới chúng ta sự sống thanh thản bình an.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com