ĐÀI LOAN TUYÊN BỐ TRUNG QUỐC KHÔNG XỨNG ĐÁNG TRONG TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI.

Tin Thế Giới: Chỉ có Đài Loan, với một chính quyền được bầu một cách dân chủ mới xứng đáng đại diện cho nhân dân trong một định chế quốc tế. Trung Quốc là một chế độ không xứng đáng. Đài Bắc kêu gọi Tổ Chức Y Tế Thế Giới loại Trung Quốc ra khỏi tổ chức vì thiếu trách nhiệm trong vụ đại dịch Covid-19.Trung cộng đã gây áp lực để loại Đài Loan ra khỏi Tổ Chức Y Tế Thế Giới, nên Đài Loan không ngừng vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ để được tái gia nhập. Theo bộ Ngoại Giao Đài Loan, chỉ có một chính phủ dân cử mới xứng đáng đại diện cho 23 triệu dân Đài Loan. Do vậy, Đài Bắc kêu gọi Tổ Chức Y Tế Thế Giới cho phép Đài Loan tái gia nhập, không thể loại 23 triệu người ra khỏi cuộc chiến quốc tế chống Covid-19 mà Đài Loan đã chứng minh tiến hành hiệu quả hơn chính quyền Hoa lục. Và từ Đài Bắc, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Đài Loan cho rằng, vào năm 1971, Trung cộng giành chiếc ghế thành viên của Trung Hoa Dân Quốc tức Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, ước nguyện của Đài Loan được nhiều cường quốc hậu thuẫn, đứng đầu là Hoa Kỳ cũng như Úc và Nhật Bản.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com