NGÀY 14/05: ĂN CHAY CẦU NGUYỆN CHO NHÂN LOẠI THOÁT ĐẠI DỊCH.

Tin Vatican: Sáng kiến này đã được Ủy Ban cao cấp về “Tình Huynh Đệ Nhân Loại” đề xướng do Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đứng đầu. Ủy ban nhắc nhở rằng: “Trong khi vai trò của các bác sĩ và các nhà nghiên cứu khoa học trong việc đối phó với dịch bệnh này quan trọng, nhưng chúng ta đừng quên quay về với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này”.Ủy ban mời gọi “Tất cả mọi người trên toàn thế giới, hướng về Thiên Chúa, cầu xin, khẩn nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, mọi người ở mọi miền trên thế giới, theo tôn giáo, đức tin và giáo lý của mình, xin Thiên Chúa xóa bỏ đại dịch này, cứu độ chúng ta khỏi tình trạng đau khổ này, giúp các nhà khoa học tìm ra thuốc để chế ngự virus, để Người giải thoát thế giới khỏi hậu quả về y tế, kinh tế và nhân đạo do sự lan tràn của dịch bệnh lây nhiễm này.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com